Gyógynövényhatározó .hu » Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék

A növényekkel való gyógyítás alkalmasint igen egyszerű tudomány. Hajdanán a gyógynövényekről azt tartották, hogy mindegyiknek csak egy-egy eré­nye, egy bizonyos haszna van. Va­lójában egy-egy gyógynövény a betegségek egész sorának gyógyítására használható.

Gyógynövényeknek nevezzük azokat a növényeket, melyek különböző módon felhasználva jótékony, gyógyító hatást gyakorolnak a szervezetre.

Minden fajnak specifikus hatása van a szervezet egyes részeire, bizonyos szervrendsze­rére, ugyanakkor bizonyos mértékben rendelkez­nek teljesen általános hatással is. Ha gondosan mérlegeljük, hogy a kezelendő betegség mely gyógynövényekkel és mely terápiával orvosolható a legsikeresebben, akkor lehetővé válik, hogy a betegség egészével késedelem nélkül szembe szálljunk, így gyors javulás, gyógyulás érhető el minden érintett szervben a gyógynövény lehető legkisebb adagjával.

Gyógynövények hatásmechanizmusában – ellentétben a homeopátiával, vagy a Schüssler-só terápiával – a kémiai, vegyi anyagok spontán módon hatnak, azaz fizikailag is jelen vannak, és a jelentkező tünettel ellentétes hatást indikálunk, váltunk ki az alkotókkal.

A gyógynövények különféle tulajdonságait, jel­lemzőit olyan szoros összhangba kell hozni a kezelt személy adottságaival, alkati sajátossá­gaival, amennyire csak lehetséges. A gyógynö­vényeknek három általános funkciója, hatása van a szervezetben, és ezt szem előtt tartva, a szervezet állapotának megfelelően kell az összeállítást elvégezni.

Az alapve­tő receptekben, illetve készítményekben olyan gyógynövényeket kell használni, amelyek egymás tulajdonságait kiegészítik és kiegyensúlyozzák, hogy az összetételükben alkalmasak az adott betegségek kezelésére és megfelelnek a felhasz­náló szervezetének, alkatának is.

Mindegy, ki melyik utat választja, ahhoz, hogy a gyógynövényes kezelés valóban hatásos le­gyen, elengedhetetlen, hogy az illető megszün­tesse a betegséget kiváltó tényezők hatását. Az életmód jellemzői közül legfőképp a táplálkozás gyakorolja a legnagyobb hatást az egész szer­vezet egyensúlyára.

Ha valaki ilyen hosszan tartó kúrának veti alá magát, tisztában kell lennie azzal, hogy, mint minden más a természetben, szervezete is ciklu­sosán működik. Ez azt jelenti, hogy vannak a gyógynövényterápiának maximális hatékonyságú időszakai, amelyek úgy érvényesülnek leginkább, ha szabályos időközönként szünetet iktatunk a kezelés menetébe.

A gyógynövényes gyógyítás sok évszázados gyakorlata folyamán kifejezések, fogalmak szá­zai születtek e tulajdonságok megragadására, le­írására. Manapság hozzávetőlegesen három tu­cat kifejezés, meghatározás állja meg a helyét, –  miután a megegyező tartalmú fogalmakat (szinonimákat) és a ritka tulajdonságokat jelölő ki­fejezéseket kiiktattuk, – amelyekkel a gyógynö­vények legtöbb hatása leírható. A gyógynövény határozóban többek között ezekről is lesz szó. Segítségükkel megismer­hetők a fontosabb gyógynövények és leggyakoribb növényi sajátosságok, ha­tások.

Egészségről Mindenkinek – Gyógynövény Határozó Portál

Üzemeltető: Index Web Solutions Kft. | Design: Kohányi Gábor | Sok szeretettel: Gyógynövények A-Z